تدریس دروس جامعه شناسی

دوره ی تضمینی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
رشته ی علوم اجتماعی (جامعه شناسی)

ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه های سراسری (دولتی)

۱۲۰ ساعت تدریس حضوری

۳ جلسه حل تشریحی آزمون های سراسری ادوار گدشته

۱۲ مرحله آزمون انباشتی + ۳ آزمون جامع

مشاوره از پیش ثبت نام تا انتخاب گرایش و دانشگاه

برنامه ریزی گام به گام

ارائه آخرین تکنیک های فراگیری سریع

شماره تماس :

۰۹۱۹۵۸۸۵۵۴۵