مکتب علی(ع)

بعد از نگاهی گذرا به شخصیت علی(ع) ، در این قسمت سخنرانی که با عنوان علی، بنیانگذار وحدت ایراد شده به سمع شما همراهان عزیز خواهد رسید، مکتوب این سخنرانی نیز در کتاب علی(ع) و همچنین کتاب مستقلی عرضه شده است. این سخنرانى ۱۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۱ رمضان در حسینیه ارشاد ایراد گردیده است.

در این سخنرانی شریعتی با گذر از ویژگی های شخصیتی علی(ع) به منش و سلوک رفتاری می پردازد، و یکی از مهمترین مسائل عصر ما یعنی اختلافات مذهبی از جمله منازعات مذهب شیعه با مذاهب دیگر را از افق دید علی(ع) ترسیم می نماید. در سال ۱۳۹۶ و ۲۰۱۷ و با شعله ور شدن آتشی که شاید سال ۱۳۵۰ در زیر خاکستر نهفته بود، بسیار عمیق تر و مسئله مندتر باید این سنخ آراء، افکار و سخنان را به گوش جان بازشنید.

شاه بیت این سخنان شاید در عبارات زیر نهفته باشد:”…وحدت میان تشیع و تسنن نه ممکن است و نه معقول، چراکه بمنزله مرگ تفکر علمى است. اختلاف فکرى موجب تصادم عقاید، حرکت افکار، پیشرفت و رسیدن به حقیقت است. وحدت شیعه و سنى هم ممکن است و هم معقول، هم مسئولیت است و هم تعهد. چراکه اختلاف اجتماعى، عامل متلاشى شدن نیرو، و تجزیه امت بسوى دشمن مشترکست… وحدت میان تشیع و تسنن ممکن نیست ؛ وحدت میان شیعى و سنى واجب است.”

سخنرانی علی، بنیانگذار وحدت – بخش اول
سخنرانی علی، بنیانگذار وحدت – بخش دوم
سخنرانی علی، بنیانگذار وحدت – بخش سوم
سخنرانی علی، بنیانگذار وحدت – بخش چهارم
سخنرانی علی، بنیانگذار وحدت – بخش پنجم
سخنرانی علی، بنیانگذار وحدت – بخش ششم
سخنرانی علی، بنیانگذار وحدت – بخش هفتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *