دانشگاه محبوب من

ابداع، اختراع و نوآوری که تمایزبخش بزرگان از عوام است، محصول فاصله گیری از باورهای عمومی و پیش داوری های شایع در جامعه است. پیش داوری ها اگر چه در فرایند جامعه پذیری با اندیشه آدمی عجین می گردند، ولی گاهی تردید در آنها سرنوشت بهتری را برای انسان به ارمغان می آورد، و او را همسنگ پیشگامان نماید.
در میان داوطلبان ورود به دانشگاه یک اولویت بندی کلی در مورد رتبه بندی دانشگاه ها در ذهنیت ایشان شکل گرفته، که البته این اولویت بندی در بسیاری از موارد ریشه در واقعیت ها اجتماعی تاریخی دارد که ممهور به مهر مراجع ذیصلاح قضاوت کننده است.
اما با فرض صحت این قضاوت های عمومی، این یک روی سکه است، اما روی سکه دیگر ما به عنوان داوطلبان ورود به دانشگاه هستیم، تکثر و گوناگونی علایق، سلایق، پتانسیل های شخصی و تفاوت هایی ذاتی و ماهوی میان ما به عنوان انسان های منفرد، ایجاب می کند که هر کس بنابر این پارامترهای شخصیتی فضا و دانشگاه متناسب با روحیات، خلقیات و اهداف خویش را فارغ از ذهنیت عمومی انتخاب نماید.
برای مثال دانشگاه تهران و به ویژه برای ما دانشجویان جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه به لحاظ بسیاری نکات در جایگاه برتری نسبت به سایر دانشگاه ها قرار دارد، و این اولویت شاید برای کمتر کسی جای تردید داشته باشد، ولی تجربه زیسته برخی از فارغ التحصیلان این دانشگاه حکایت دیگری دارد،  مشغله و درگیرهای حرفه ای متعدد اساتید محترم که بسیاری از نام و آوازه ملی و بعضا فراملی برخوردارند، و برخی مشکلات از جمله مسائل بروکراتیک سازمانی، علی رغم تمامی جنبه های مثبت این دانشگاه شاید باعث وجود مسائل جدی برای دانشجویان گردد. پس بهتر است رویکردِ نگاه به واقعیت امروز را جایگزین رویکرد رزومه سنجی در انتخاب دانشگاه محل تحصیل کنیم، براساس این پیشهاد می توان با شناخت گروه های علوم اجتماعی در دانشگاه های مختلف و تطبیق آنها با یکدیگر و در ثانی در نظر گرفتن منش و اولویت های شخصی خودمان، مناسب ترین دانشگاه را برای تحصیل برگزینیم.
این ستون در پی معرفی گروه های علوم اجتماعی در دانشگاه های مختلف کشور است. تا علاقمندان و داوطلبان با مطالعه مختصری بتوانند متناسب ترین دانشگاه را برای ادامه تحصیل برگزینند. و این یعنی بازاندیشی و تجدید نظر در ذهنیت رسوب یافته، و رویارویی با واقعیت های موجود که جزء اولین هدف های جامعه شناسی و بالاخص تفکر انتقادی است. در قسمت آینده براساس سابقه تاریخی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را معرفی خواهیم کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *