منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۳۹۷ درس روش تحقیق

منابع پیش بینی شده و مهم درس روش تحقیق در آزمون های سال ۱۳۹۷ تحصیلات تکمیلی، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت حضورتان تقدیم می گردد، لازم به یادآوری است توضیحاتی که در مورد درصد دقت منابع در قسمت پیشین(معرفی منابع درس نظریه ها ) ارائه گردید، در مورد این منابع نیز صادق است، و اما باید این مژده را به شما دوستان گرامی بدهم، که درس روش تحقیق با توجه به نظام مند بودن و محدودیت های روشی ارائه شده، منابع از هم پوشانی بالایی برخوردارند و شما با مطالعه سه منبع مهم از روش تحقیق کمی، روش تحقیق کیفی و فلسفه روش تحقیق خواهید توانست، مابقی منابع را با قدرت یادگیری بالاتر و سرعت زیاد مطالعه نمایید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد:
پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دواس، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی.
درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی.
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی،ترز. ال. بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات روش.
طراحی پژوهش‌های اجتماعی، نورمن بلیکی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی.
کندوکاوها و پنداشته‌ها، فرامرز رفیع‌پور، شرکت سهامی انتشار.
روش تحقیق کیفی (ضدّروش ۱ و ۲)، احمد محمدپور،انتشارات جامعه‌شناسان.
روش تحقیق در علوم اجتماعی (جلد ۱ و ۲)، ارل ببی، ترجمه رضا فاضل،انتشارات سمت.

منابع آزمون دکتری:
درآمدی بر روش تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی
پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دواس، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی
راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، دلبرت میلر، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترز. ال. بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی
طراحی پژوهش‌های اجتماعی، نورمن بلیکی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی
استدلال آماری در جامعه‌شناسی، مولر و دیگران، ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی
روش در روش، احمد محمدپور، انتشارات جامعه‌شناسان
ضدّروش، احمد محمدپور ، انتشارات جامعه‌شناسان

One Reply to “منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۳۹۷ درس روش تحقیق”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *