حسین وارث آدم

بسیاری از عبارات این گفتار برای چشمان آشنایند، اگر چه شاید بسیاری از ما تا کنون سخنرانی حسین وارث آدم را نشنیده و یا کتاب آن را ندیده باشیم، کلمات، عبارات و لحنی که شاید با تمامی سخنرانی هایی که ما به مناسبت ایام محرم و درباره فعل و کلام حسین بن علی بن ابی طالب شنیده ایم متفاوت است، و این متفاوت بودگی حکایت از ذهنی دگراندیش و مخاطبانی نو طلب در یک مقطع خاص تاریخی – اجتماعی- سیاسی دارد؛ مخاطبینی که سلوک مرسوم را برای رسیدن به مقصودِ مطلوب نه کافی می دانند و نه هادی. این بار نیز اگر چه بحث حول واقعه تراژیک تاریخی سامان یافته، به جای روح مرثیه، روان حماسه را در ذهن و جان مخاطب جاری می سازد، این سخنرانی که به عنوان پیش گفتار شریعتی برای ورود به مباحث بعدی او درباره شهادت است، آغازگر طرح فکری است که در آثار بعدی دکتر شریعتی به واژگان کلیدی او تبدیل می گردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *