آگاهی از حقوق، حق یا وظیفه

ما مسئولیم، به حکم وجدان، به حکم اخلاق، به حکم شرع و قانون ما مسئولیم. در برابر خود، در برابر جامعه و در برابر نسل های فردا. مسئولیم که تا جای ممکن به حقوق خود آگاه باشیم، حتی اگر توان، اراد و همت مطالبه آن را نداشته باشیم. آگاهی از حقوق خود، حقوقی که در قانون به نام ملت، مردم و ما وضع شده و ثبت شده و بالاترین مسئولان مملکتی را ملزم و موظف به حراست و پاسداری از آن کرده. در دیباچه کتابچه قانون اساسی تصریح گردیده:(( قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد، و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش می کند.)) و (( قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمامی مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد، تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقای و رهبری گردد.))
آه که من دانشجوی علوم اجتماعی، من دغدغه مند جامعه و من نگران از فردای نسل آینده از اولین حقوق خود که در قانون اساسی کشورم مکتوب شده بی خبرم و کوس انا الحقم گوش خلق را پر کرده؛ اطلاع از حق از جمله حقوق مندرج در قانون اساسی، وظیفه ماست، مسئولیتی است که اگر به آن جامه عمل نپوشانیم، فردا در برابر کشورمان، نسل های آینده و وجدان خویش محکوم هستیم، به همان میزان که امروز به خود حق می دهیم برای روزها، سالها و عمرهای تلف شده که ما را از دایره کشورهای توسعه یافته خارج کرد، گذشتگان مان را مقصر بدانیم، به همان میزان و شاید هم بیشتر و بیشتر باید پاسخگو باشیم. قانون اساسی ما ثمره خون هزاران زن و مرد و پیر و جوانی است که، در راه آرمان خود هزینه دادند و از پا ننشستند. هزینه ای که به بهای جان های بی شمار تمام شد، به بهای یتیمی کودکان. و امروز با همه این هزینه ها کتاب قانون اساسی به عنوان منشور ملی دینی ما با عباراتی و جملاتی به زیبایی هر چه تمام تر و به به سادگی در پیشگاه ما ملت ایران قرار دارد. و در بدبین ترین شرایط می تواند به عنوان کتاب مدینه فاضله ای باشد که ما را برای دقایقی از تلخی ها و بدرنگی های زندگی روز مره دور سازد، و به یادمان آورد که قرار بود به کجا برویم، و که باشیم و برای چه باشیم. و چرا مادربزرگ و پدربزرگ در ماه عسل انقلاب بر کول فرزندان خود، خود را به صندوق های رای قانون اساسی رساندند تا صدای آری ملت بلندتر و پرصلابت تر شود. و وظیفه ما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *