برچسب: وحدت

  • مکتب علی(ع)

    بعد از نگاهی گذرا به شخصیت علی(ع) ، در این قسمت سخنرانی که با عنوان علی، بنیانگذار وحدت ایراد شده به سمع شما همراهان عزیز خواهد رسید، مکتوب این سخنرانی...